Īstenotie labdarības projekti

Mājokļa labiekārtošana meitenei no bērnu nama - projekta rezultātā tika izremontēts un labiekārtots dzīvoklis, kā arī iegādātas dažādas sadzīvei nepieciešamas lietas.


Mājokļa labiekārtošana daudzbērnu ģimenei  -  projekta rezultātā tika labiekārtots dzīvoklis daudzbērnu māmiņai - iegādātas dažādas mēbeles, piemēram, izvelkamais krēsls, virtuves galds un krēsli, ledusskapis un citas ģimenei nepieciešamās lietas


Ziemassvētku dāvanu iegāde un nosūtīšana sociāli mazaizsargātām ģimenēm - esam gan saņēmuši vēstules ar lūgumu palīdzēt sarūpēt Ziemassvētku dāvanas, gan arī esam dāvinājuši dažādas nepieciešamās lietas sociāli mazaizsargātām ģimenēm. .