ANDARA+

  • Biznesa projektu izstrāde investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem
  • Citu finanšu instrumentu piesaiste
  • Finansējuma piesaiste biedrībām un izglītības iestādēm        

Andara plus

  • Izglītības projekti
  • Bērnu un jauniešu projekti
  • Uzņēmējdarbības veicināšanas projekti
  • Sporta jomas projekti
  • Labdarības projekti 

Ar mums var sazināties: anda@andaraplus.com

 .