Par mums

  • Biznesa projektu izstrāde investīcijām vai apgrozāmajiem līdzekļiem
  • Citu finanšu instrumentu piesaiste
  • Finansējuma piesaiste biedrībām un izglītības iestādēm        
Ar mums var sazināties: +371 2615 8998 vai anda@andaraplus.com.    

   Mums ir sadarbības partneri: Somijā, Zviedrijā, Francijā.


 .