Mūsu mērķis ir  īstenot projektus, kas veicina sabiedrības izaugsmi, izglītības iegūšanu un sociālo labklājību.